Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Projelerimiz Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
  Kuruluşumuzdan Bugüne
  Vizyonumuz-Misyonumuz
   Akademik Yapımız
  Çalışma Alanımız
  Derneğimiz
  Öğrenci Kulübümüz
  Kısaca Bölümümüz
  Tanıtım Videosu
  Fotograf-Sunu Galerisi

> Bölümümüz  >  Kuruluşumuzdan Bugüne        


Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü et, süt, yumurta, deri, kıl ve yapağı gibi hayvansal ürünler üretiminini kaliteli ve ucuz şekilde üretebilmek için hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı, hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi, biyometri ve genetik konularında lisans ve lisans üstü öğretim veren bir yüksek öğretim birimidir. Bölüm eğitim-öğretim yanında gerek Çukurova Bölgesi'nin ve gerekse ulusal düzeyde Türkiye'nin hayvansal üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve uygulama çalışmaları da yürütmektedir.

Zootekni Bölümü, 1970-71 yılında Ziraat Fakültesi'nin ilk üç bölümünden biri olarak 20 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladı. İlk öğrenciler, 1971-72 öğretim yılındaki (ilk yıldaki) öğrenimlerine Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başladılar  ve 1972-73 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde devam ettiler. Bölümümüzün bulunduğu Adana'da eğitim-öğretime 1973-74 eğitim-öğretim yılında başlandı ve halen aşağıda verilen imkanları ile kendi binası ve araştırma-uygulama tesislerinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. 

Eğitim-Öğretim Altyapısı
Derslikler (6 adet), 
Seminer salonu, 
Kütüphane, 
Lisans Öğrenci çalışma salonu
Yüksek Lisans Öğrenci çalışma salonu
Öğrenci dinlenme ve iletişim salonları
Öğrenci Kulübü
Fotokopi Ünitesi

Araştırma-Geliştirme-Uygulama Altyapısı
Yumurtacı Tavuk Deneme Ünitesi (1 adet 60 tavuk kapasiteli)
Etlik Piliç Deneme Üniteleri (3 adet, 70, 80, 150 piliç kapasiteli)
Etlik Damızlık Tavuk Deneme Tesisi (kuluçka ünitesi ve deneme kafesleri)
Bıldırcın Deneme Ünitesi (kuluçka ünitesi ve deneme kafesleri)
Süt Sığırcılı Deneme Tesisleri
Et Sığırcılığı Deneme Tesisleri
Süt Keçiciliği Deneme Tesisleri
Koyunculuk Deneme Tesisleri
Arıcılık İstasyonu
Pekin Ördeği Tesisleri
Tavşan Deneme Ünitesi
Genetik Laboratuvarları (Maya ve Bakteri)
Hayvan Besleme ve Yem Laboratuvarları 
Üreme Laboratuvarı
Et Laboratuvarı
Yapağı Laboratuvarı
Bombus Laboratuvarı

Günümüzde Zootekni Bölümü çalışma alanına giren konularda araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle ülkemiz tarımına hizmet vermede seçkin bir yere sahip bulunmaktadır.


 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2511