Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Projelerimiz Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
  Kuruluşumuzdan Bugüne
  Vizyonumuz-Misyonumuz
   Akademik Yapımız
  Çalışma Alanımız
  Derneğimiz
  Öğrenci Kulübümüz
  Kısaca Bölümümüz
  Tanıtım Videosu
  Fotograf-Sunu Galerisi

> Bölümümüz  >  Vizyonumuz-Misyonumuz        

Vizyonumuz

Zootekni Bölümünün vizyonu: nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu niteliklere sahip Zooteknist yetiştirilmesini gerçekleştiren, öğrencilerin öncelikli tercih ettikleri ve ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayabilecek niteliklere sahip bir bölüm olmaktır.


Misyonumuz

Zootekni bölümü, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, ekonomik açıdan önemli üretici ve tüketici gereksinimlerini karşılayan, hayvansal üretim ve ürünlerinin artırılması bağlamında tutarlı ve diğer bilim dallarıyla bütünleşmiş eğitim vermektir. Bu bağlamda hayvansal üretimin gerçekleştirilmesi hayvansal üretim kaynaklarının ve çevrenin korunması zootekni bölümüne ilişkin misyonu oluşturmaktadır.

  1. Zootekni Bölümü: çeşitli hayvan türlerinin genetik ıslahı, beslenmesi, yetiştirilmesi ve sağlık-koruma konularında çalışabilecek nitelikli zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.
  2. Zootekni bölümü; tarımın sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi, tarım kesiminde çalışanlara sunmayı, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder.
  3. Zootekni Bölümü; eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini; öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeler yapar.
  4. Zootekni Bölümü, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerekçelerle belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş, bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde ve üslupla karşı çıkar.
  5. Zootekni Bölümü; bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birliktelğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler.


Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2360