Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Projelerimiz Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
  Kuruluşumuzdan Bugüne
  Vizyonumuz-Misyonumuz
   Akademik Yapımız
  Çalışma Alanımız
  Derneğimiz
  Öğrenci Kulübümüz
  Kısaca Bölümümüz
  Tanıtım Videosu
  Fotograf-Sunu Galerisi

> Bölümümüz  >  Akademik Yapımız        


Zootekni Bölümü akademik olarak aşağıda belirtilen üç anabilim dalından oluşmaktadır.

- Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Zootekni Bölümü'nün ana omurgasını oluşturan bu anabilim dalımız; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve ipek böceği ve bal arısı gibi çiftlik hayvanlarının yetiştirilme ve ıslahına yönelik lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin merkezidir.

-
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Çiftlik hayvanları için kaba yem, karma-kesif yem ve bunların teknolojisi ile tüm çiftlik hayvanlarının bilimsel beslenmesi konusunda lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.

- Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Zootekni Bölümü'ne ve Ziraat Fakültesi'nin diğer bölümlerine istatistik, araştırma-deneme, genetik, bilgisayar, informatik derslerinin verilmesi, istatistik analizlerde araştırıcılara danışmanlık hizmeti verilmesi ve alanındaki konularda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütmektedir.Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 3298