Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Projelerimiz Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
  T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
  TÜBİTAK
  Ç.Ü. ARAŞTIRMA FONU

> Projelerimiz  >  Ç.Ü. ARAŞTIRMA FONU        
Proje No Proje Yöneticisi Projenin Adı Proje Türü Başlangıç tarihi Süre Bitim tarihi Projenin Durumu
ZF2013BAP20 Prof.Dr.Nazan KOLUMAN Et ve Süt Tipi Keçilerde Kolostrum Kalitesi ve Kaliteye İlişkin Çeşitli Faktörler Arası İlişkiler Münferit 19.12.2013 19.12.2014 Devam Ediyor
ZF2013BAP21 Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Sağmal İneklerde Gece ve Gündüz Serinletmenin Süt Verimi, Kompozisyonu ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkileri Münferit 19.12.2013 19.12.2014 Devam Ediyor
ZF2009BAP10 Prof.Dr.Ulviye KUMOVA Çukurovada Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Hastalık ve Zararlılara Karşı Dirençli Arı Hatlarının Belirlenmesi, Sürdürülebilir Arıcılıkta Kullanma Olanakları Münferit 11.05.2009 11.05.2013 Devam Ediyor
ZF2013BAP17 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Farklı Yemleme Sistemlerinin Saanen ve Alman Alaca Keçilerinde Süt Verimi ve Kompozisyonu Üzerine Etkileri Münferit 19.12.2013 19.12.2014 Devam Ediyor
ZF2009YL33 Prof.Dr.Osman TORUN Etçi Koyunlarda Mevsim Dışı Kızgınlığın Egzogen Hormon Uygulamaları ile Arttırılması Olanakları Yüksek Lisans Tezi 02.03.2009 02.03.2010 Devam Ediyor
ZF2010KAP4 Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Organic.Mednet - Akdeniz Ülkelerinde Organik Tarım Eğitimcilerinin Becerilerinin Geliştirilmesi Katılımlı Arş. Prj. 27.12.2010 27.12.2012 Devam Ediyor
ZF2013KAP5 Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Organic.Lingua: Demonstrating the potential of a multilingual Web portal for sustainable agricultural & Environmental education (Phase II) Münferit 06.11.2013 06.11.2015 Devam Ediyor
YDP2009ZF3 Prof.Dr.Numan ÖZCAN Yayın Destek Projesi (3 makale) Münferit 10.02.2009 10.02.2011 Devam Ediyor
ZF2012YL20 Prof.Dr.Numan ÖZCAN Hayvancılıkta Kullanılan Enzim Üreten Bacillus suşlarının Farklı Karbon ve Nitrojen Kaynakları Üzerinde İzolasyonu,Karakterizasyonu Yüksek Lisans Tezi 09.04.2012 09.04.2013 Devam Ediyor
ZF2009YL84 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Telafi Edici Büyümenin Sütten Kesilmiş Kuzularda Rasyon Tercihi ve Besi Performansına Etkileri Yüksek Lisans Tezi 10.12.2009 10.07.2011 Devam Ediyor
ZF2009YL82 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Çiftçi Koşullarındaki Süt Sığırlarında Süt Verimi, Süt Üre Azot Düzeyi ve Vücut Kondüsyon Skoru ile Üreme Performansı Arasındaki İlişkiler Yüksek Lisans Tezi 10.12.2009 10.12.2010 Devam Ediyor
ZF2010KAP2 Prof.Dr.Nazan KOLUMAN DARCAN Seyhan Nehri Havzasnda Üretim ve Çevresel Faaliyetlerin İklim Değişikliğine Adaptasyonu Katılımlı Arş. 07.04.2010 07.04.2011 Devam Ediyor
ZF2012YL39 Prof.Dr.Oktay GÜRSOY Mersin İli Toros Yaylalarında (Tarsus / Boztepe Köyü ) İvesi Kuzularının Besi Performansı Yüksek Lisans Tezi 15.10.2012 15.10.2013 Devam Ediyor
ZF2013YL53 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Farklı Yemleme Sistemlerinin Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Süt Kompozisyonuna Etkileri Yüksek Lisans Tezi 19.12.2013 19.12.2014 Devam Ediyor
ZF2012YL29 Prof.Dr.Nazan KOLUMAN Keçilerde Deri Pigmentasyonunun Fizyolojik Adaptasyon Mekanizmaları Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi 30.07.2012 30.07.2014 Devam Ediyor
ZF2012BAP18 Prof.Dr.Nazan KOLUMAN Oğlaklarda Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonu Üzerine Ana Yaşının Etkileri Münferit 12.11.2012 12.05.2014 Devam Ediyor
ZF2011D10 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Bazı Bitki Uçucu Yağlarının, Keçilerde Metan Üretimine, Süt Verimine ve Kompozisyonuna Etkileri Doktora Tezi 21.04.2011 21.04.2013 Devam Ediyor
ZF2011KAP1 Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Organic Lingua: Demonstrating the Potential of a Multilingal Web Portal For Sustainable Agricultural & Environmental Education Münferit 30.09.2011 30.03.2014 Devam Ediyor
ZF2009KAP8 Prof.Dr.Nazan KOLUMAN DARCAN Seyhan Nehri Hazasında Hayvansal Üretim ve Çevresel Faaliyetlerin İklim Değişikliğine Adaptasyonu Katılımlı Arş. Prj. 10.12.2009 10.12.2010 Devam Ediyor
ZF2013YL52 Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Sağmal İneklerde gece serinletmenin süt verimi,kompozisyonu ve bazı fizyolojik parametreler üzerine etkileri Yüksek Lisans Tezi 19.12.2013 19.12.2014 Devam Ediyor
ZF2009D2 Prof.Dr.Ulviye KUMOVA Akdeniz Bölgesi Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Populasyonlarında Biyo-Çeşitliliğin Tanımlanması, Davranış ve Performans Özelliklerinin Belirlenerek, Gen Kaynaklarının Koruma ve Islah Etme Yollarının Araştırılması Doktora Tezi 21.01.2009 16.01.2012 Devam Ediyor
ZF2009BAP6 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Sütten Kesim Öncesinde Kaba ve Kesif Yem Verilme Şeklinin Sütten Kesim Sonrası Buzağı Büyüme Performansına Etkileri Münferit 11.05.2009 11.11.2010 Tamamlandı
ZF2011YL30 Prof.Dr.Numan ÖZCAN Hayvancılıkta Yem Katkı Potansiyeline Sahip Enzimleri Üreten Yeni Bakteri Suşlarının İzolasyonu ve Karakterizasyonu Yüksek Lisans Tezi 12.12.2011 12.12.2012 Tamamlandı
YDP2009ZF9 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Yayın Destek Projesi (2 makale ) Münferit 10.02.2009 10.02.2011 Tamamlandı
ZF2010D25 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Süt Sığırlarında Rasyon Nişasta ve Protein Düzeyi ile Kaynaklarının Süt Verimi ve Süt Kompozisyonuna Etkileri Doktora Tezi 01.10.2010 01.10.2012 Tamamlandı
ZF2010BAP33 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Düvelerde Cinsi Olgunluk Öncesi Farklı Gelişme Hızlarının Cinsi Olgunluk Sonrası Büyüme Performansı Üzerine Etkileri Münferit 27.12.2010 27.12.2012 Tamamlandı
ZF2009YL40 Prof.Dr.Okan GÜNEY Farklı Çevresel Denetim Yöntemlerinin Çukurova Saaneni (ÇS) ve Balcalı (BLC) Çebiplerinde Adaptasyon Mekanizmaları ile İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi 11.05.2009 11.05.2010 Tamamlandı
ZF2011BAP12 Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ Sütten Kesim Öncesinde Buzağı Başlatma Yemine Katılan Butirik Asitin Buzağıların Büyüme Performanslarına Etkileri Münferit 30.09.2011 30.09.2013 Tamamlandı
ZF2010D14 Prof.Dr.Ulviye KUMOVA Karadeniz Sahil Kuşağında Bal Arıları (Apis mellifera L.) İle Yağlık Kolza (Brassica napus L.) Bitkisinin Karşılıklı İlişkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Doktora Tezi 08.07.2010 08.07.2012 Devam Ediyor
ZF2012YL19 Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Sağmal İneklerde Yaz Aylarında Duş ve Fan Uygulamasının Süt Verimi ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi 09.04.2012 09.04.2013 Tamamlandı
ZF2009BAP5 Prof.Dr.Oktay GÜRSOY Hatay-Yayladağ Meralarının Karakterizasyonu ve Hayvansal Üretim Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma Münferit 11.05.2009 11.05.2011 Tamamlandı
ZF2010BAP18 Prof.Dr.H.Rüştü KUTLU Rasyonda Bulunan Fitoöstrojenik Etkili Kaynakların Etlik Piliçlerin Büyüme Performansı,Kemik Gelişimi ve Bacak Sağlığı Üzerine Etkileri Münferit 07.04.2010 07.10.2011 Tamamlandı
ZF2009YL41 Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Bazı Bitki Ucucu Yağlarının in Vitro Gerçek Sindirilebilirlik, Bakteri ve Protozoa Sayısına Etkileri Bakımından Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleriyle Sınıflandırılması Yüksek Lisans Tezi 11.05.2009 11.05.2010 Tamamlandı
ZF2010YL24 Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Tarımsal Bilgi Sistemleri İçin Mobil Ağ Geçidi Uygulaması Geliştirme Yüksek Lisans Tezi 07.04.2010 07.04.2011 Tamamlandı
ZF2011D22 Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Yem Katkısı Olarak Kullanılan Enzimleri Üreten Yeni Bakteri Suşlarının İzolasyonu ve Enzim Üretimindeki Etkinliklerinin Saptanması Doktora Tezi 12.09.2011 12.09.2013 Tamamlandı
ZF2009BAP7 Prof.Dr.Osman TORUN Koyunlarda Döl Veriminin Artırılması Amacıyla Dondurulmuş Sperma ve Embriyo Transferi Tekniği Uygulanarak "RAMANOV" Irkından Yararlanma Olanakları Münferit 11.05.2009 11.05.2010 Tamamlandı
ZF2010YL54 Prof.Dr.Osman TORUN İç Anadolu Bölgesinde Yaygın Üretim Yapan Bir Koyunculuk İşletmesinin Teknik ve Ekonomik Analizi Yüksek Lisans Tezi 08.07.2010 08.07.2011 Tamamlandı
ZF2009D14 Doç.Dr.Ladine ÇELİK Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Enerji, Protein ve Lif Kaynağı Yemlerde In Vitro Gerçek Sindirilebilirliğine ve Yüksek Verimli Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Süt Kompozisyonlarına Etkileri Doktora Tezi 02.03.2009 02.03.2011 Tamamlandı
ZF2011BAP1 Doç.Dr.Ladine ÇELİK Yüksek Çevre Sıcaklığı Altında Yetiştirilen Yumurtacı Tavuklara Seçmeli Olarak Sunulan Alfatokoferol Asetat ve Tarçın Uçucu Yağının Yumurta Verimi, Kalitesi ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri Münferit 21.04.2011 21.04.2012 Tamamlandı


Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2928