Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Projelerimiz Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
  Kuruluşumuzdan Bugüne
  Vizyonumuz-Misyonumuz
   Akademik Yapımız
  Çalışma Alanımız
  Derneğimiz
  Öğrenci Kulübümüz
  Kısaca Bölümümüz
  Tanıtım Videosu
  Fotograf-Sunu Galerisi

> Bölümümüz  >  Kısaca Bölümümüz        

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Ziraat Fakültesinin Hayvansal üretimle ilgili tek bölümü olup,  her türlü çiftlik hayvanlarının üretimi, bu hayvanlardan elde edilen her türlü ürünün nitelik ve nicelik yönünden ekonomik değer yargıları içerisinde artırılmasına yönelik yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ülkemizin hayvansal üretimle ilgili sorunlarına çözüm getirebilecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir.


Bölümün Akademik Kadrosu

Zootekni Bölümü akademik kadrosunda 8 profesör, 2 doçent olmak üzere 10 öğretim üyesi ve toplam 5  araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Bölümün Derslik ve Laboratuvar İmkanları

Zootekni Bölümü eğitim-öğretim ve laboratuvara dayalı araştırma-geliştirme  faaliyetlerini Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsündeki  2 bloktan oluşan toplam 3500 m2 kapalı alana sahip binalarında yürütmekte, çiftlik hayvanlar üzerinde yürüttüğü uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerini ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesindeki hayvancılık tesislerinde yapmaktadır.


Halen biri üç katlı, diğeri iki katlı iki bina ile 240 öğrenci kapasiteli 6 derslik ile 6 ayrı eğitim ve araştırma laboratuvarları bölümün eğitim-öğretim dokusunu oluşturmaktadır. Bu doku içinde birinci binada Bölüm Başkanlığının ofisi ile Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları ile lisansüstü öğrencileri çalışma odaları, bölüm kütüphanesi, bölüm personeli kafeteryası, bölüm öğrenci kafeteryası, öğrenci okuma salonu, zootekni öğrenci kulübü, arıcılık laboratuvarları ve dershaneler bulunmaktadır. İkinci bina ise Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Akademik Personeli ile diğer bazı öğretim öğretim üye ve yardımcıları ile lisansüstü öğrencileri çalışma ofisleri, yem-gıda, et, süt, yumurta, besleme laboratuvarları, ısı, ışık ve rutubet kontrollü hayvan deneme üniteleri bulunmaktadır.


Bölümün Sosyal İmkanlar

Okuma ve  Bilgisayar Salonları, Kütüphane, Öğrenci Kafeteryası-kantin, Öğrenci Kulübü


Bölümün Çiftlikteki Araştırma ve Uygulama İmkanları

a-) Süt Sığırcılığı Ünitesi ( 215 sağmal ineklik)

b-) Koyunculuk Ünitesi (500 başlık)

c-) Süt Keçiciliği Ünitesi (500 başlık)

d-) Tavukçuluk Ünitesi (iki araştırma kümesi, 2 üretim kümesi, bir kuluçkahane)

e-) Hindi Yetiştiriciliği Ünitesi (200 ana kadrolu barınak)

f-) Bıldırcın Araştırma Ünitesi

g-) Tavşan Yetiştiriciliği Ünitesi(50 ana kadrolu)g-)

g-) Arıcılık Ünitesi( 2 laboratuvarlı  bir bina ve 250 kovan kapasiteli tesis)


Bölüm Eğitimi

Zootekni  Bölümü lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi ve öğretimi vermektedir. Dört yıllık lisans eğitim müfredatına sahip ve ziraat mühendisi ünvanı ile mezun veren bölümümüzde ilk yıl temel bilim dersleri, ikinci yıl ziraat mühendisliği temel dersleri, çüncü ve dördüncü yıl hayvansal üretime yönelik zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Yüskek Lisans ve Doktora Eğitimi ilgili yönetmelikler kapsamında bölüm öğretim üyeklerince gerçekleştirilmektedir.


Bölüm Yurtdışı Bağlantısı

Bölümümüz AB SOCRATES-ERASMUS programı çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi pek çok üniversite ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı yürütmektedir. Bölümümüz ayrıca ABD, Asya ve Ortadoğu’daki pek çok üniversite ve araştırma kuruluşu ile ikili ve çoklu işbirliği yapmaktadır.



Bölüm Mezunlarının İstihdamı

Bölüm mezunları resmi daireler, yarı resmi tarım kuruluşları, büyükbaş, küçükbaş, tavukçuluk ve arıcılık alanında özelleşmiş tarım işletmeleri, yem fabrikaları, yem hammadde sektörü ve yem katkı maddeleri sektöründeki kuruluşlarda istihdam imkanları bulmaktadır.



 

 



Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 3150